Web xml configuration file/nl

From Nxt Wiki
Jump to: navigation, search

Het basisconfiguratiebestand voor je Nxtsoftware is een bestand dat web.xml heet. Het is te vinden onder de root directory van je Nxt installatie in ./webapps/root/WEB-INF/web.xml.

Een kopie van het basis webxmlbesteand is onder bijgevoegd. Er zijn een aantal parameters die kunnen worden ingesteld in het bestand, zodat je de prestaties van je software kunt aanpassen.

Elke parameter is in dit format geschreven:

 
<init-param> 
<param-name>parameterName</param-name> 
<param-value>parameterValue</param-value> 
</init-param> 

Om een parameter aan te passen hoef je alleen zijn corresponderende "parameterValue" aan te passen.

Deze pagina geeft alleen informatie over parameters die vaak aangepast worden. Veel van de instellingen in dit bestand zouden niet veranderd moeten worden, behalve als je echt weet wat je doet.

1 myAddress

Default value: null

Bepaald het adres dat gebruikt zal worden om je node te omschrijven. Als je het adres van je node in deze parameter omschrijft, dan moet de waarde gelijk zijn aan de waardie die http://localhost:7874/nxt?requestType=getMyInfo je geeft.

2 shareMyAddress

Default value: true

Kan zowel op "true" als "false" gezet worden; bepaald of je software al of niet zijn aanwezigheid aan het netwerk bekend maakt.

3 myPlatform

Default value: PC

Kan op elke willekeurge string (tekst) waarde gezet worden om te beschrijven op welk platform je software draait. Wordt alleen ter informatie gebruikt. Veelvoorkomende waardes zijn PC, MacOS, Linux, CentOS, Debian, RaspberryPi en VPS.

4 myHallmark

Default value: null

Keuzeparameter; wordt op de waarde van je node's hallmark gezet. Zie How To: Create A Hallmark

5 wellKnownPeers

Default value: een voorgedefiniëerde lijst van Nxt serveradressen

Er zijn een groot aantal "well-known" Nxt servers op het netwerk. Dit zijn publieke nodes die "hallmarked" zijn en daarom meer vertrouwd dan andere nodes. Een grote lijst met well-known peers maakt het makkelijker voor je software om verbinding te maken met andere servers en up to date te blijven met de blockchain.

Het is het beste voor het netwerk als deze lijst van server tot server verschilt. Je kan een willekeurige lijst met peer nides genereren op http://nxtra.org/nodes, of er een bouwen op basis van de servers die op de Nxt peer explorer te vinden zijn.

6 maxNumberOfConnectedPublicPeers

Default value: 20

Definiëert het maximum aantal actieve peerverbindingen die je software zal proberen te onderhouden.

7 connectTimeout

Default: 2000

In milliseconden. Bepaalt de maximale tijd die je server zal wachten voordat er een time-out ingaat op een connectie naar een andere server

8 readTimeout

Default: 5000

In milliseconden. Bepaalt de maximale tijd die je server zal wachten om data te lezen van een connectie met een andere server.

9 pushThreshold

Default: 0

Gebruikt om het minimaal toegestane gewicht te bepalen voor peers om data naar te versturen. Wanneer je een boel betalingen verzendt, zou je pushThreshold op 1 of meer moeten zetten, maar dit vergroot de kans dat transacties door de meeste peers niet gezien worden.

10 pullThreshold

Default: 0

Gebruikt om het minimaal toegestane gewicht van peers te bepalen om data van te ontvangen.

11 allowedUserHosts

Default: 127.0.0.1; localhost; 0:0:0:0:0:0:0:1;

Bepaalt de IPv4 en IPv6 adressen aan wie toegestaan zal worden contact te maken met je server en de NRS web-based client te gebruiken. Standaard zijn alleen "localhost" (of equivalenten) toegestaan. Als je je server ergens anders vandaan wilt aanspreken, voeg hier dan andere IP-adressen toe. Wanner je connecties overal vandaan wilt toestaan, zet dit dan op *.

12 allowedBotHosts

Default: 127.0.0.1; localhost; 0:0:0:0:0:0:0:1;

Bepaalt de IPv4 en IPv6 adressen aan wie toegestaan zal worden contact te maken met je server en API callste gebruiken . Standaard zijn alleen "localhost" (of equivalenten) toegestaan. Als je je server ergens anders vandaan wilt aanspreken, voeg hier dan andere IP-adressen toe. Wanner je connecties overal vandaan wilt toestaan, zet dit dan op *.

13 blacklistingPeriod

Default: 300000

Uitgedrukt in seconden. Stelt de tijd in waarna geblackliste nodes automatisch van de blacklistlijst worden gehaald.

14 communicationLoggingMask

Default: 0

Pas deze waarde aan om de hoeveelheid messagelogs in de Javaconsole te vergroten.

 • 1: log exceptions
 • 2: log responses met niet-200 HTTP responsecodes
 • 3: Log responses met 200 HTTP responsecodes
 • Voeg elke van bovenstaande waardes aan elkaar toe om meer dan één soort bericht te loggen (bv. 2&1=3; 4&1=5. De mogelijke waardes zijn 1-7)

15 Standaard webxml bestand

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<web-app>
	<servlet>
		<servlet-name>Nxt</servlet-name>
		<servlet-class>Nxt</servlet-class>
		<async-supported>true</async-supported>
		<load-on-startup>1</load-on-startup>

		<init-param>
			<param-name>blockchainStoragePath</param-name>
			<param-value>blockchain.nrs</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>myScheme</param-name>
			<param-value>http</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>myPort</param-name>
			<param-value>7874</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>myAddress</param-name>
			<param-value></param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>shareMyAddress</param-name>
			<param-value>true</param-value>
		</init-param>

    <init-param>
      <param-name>myPlatform</param-name>
      <param-value>PC</param-value>
    </init-param>

		<init-param>
			<param-name>myHallmark</param-name>
			<param-value></param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>wellKnownPeers</param-name>
			<param-value>87.230.14.1; 46.19.137.116; 95.85.22.142; node18.nxtbase.com; node10.nxtbase.com; vps1.nxtcrypto.org; vps2.nxtcrypto.org; vps3.nxtcrypto.org; vps4.nxtcrypto.org; vps5.nxtcrypto.org; node16.nxtbase.com; node09.nxtbase.com; node29.nxtbase.com; 162.243.214.183; 162.243.213.115; 78.46.63.221; 95.85.46.233; 162.243.140.133; 146.185.129.54; 162.243.143.15; 109.230.224.65; 46.165.208.107:32151; 54.249.101.252; 37.209.120.192; 84.112.39.24; 78.46.63.221; 69.163.47.173; 95.85.46.233; 162.243.140.133; 146.185.129.54; 162.243.117.63; 192.241.155.44; 162.243.214.68; 95.85.46.164; 162.243.216.55; 162.243.143.15; 95.85.46.249; 93.190.92.74; 37.209.120.192; 93.190.92.75; 85.25.134.59; 93.190.92.76; nxtwallet.com; 31.220.50.208; nxt.ddos.me; 203.174.12.25; 88.198.142.92; 66.197.138.90; 64.120.180.106; 109.230.224.65; 80.86.92.50; node1.nextcoin.it; node2.nextcoin.it; node3.nextcoin.it; node4.nextcoin.it; node5.nextcoin.it; nxt.homer.ru; 31.204.130.123; 209.222.0.194; 209.222.16.10;</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>wellKnownPeers2</param-name>
			<param-value>87.230.14.1; 46.19.137.116; 95.85.22.142; 162.243.214.183; scum2.bounceme.net; 162.243.213.115; node11.nxtbase.com; 78.46.63.221; scum5.bounceme.net; scum4.bounceme.net; vps5.nxtcrypto.org; node16.nxtbase.com;</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>maxNumberOfConnectedPublicPeers</param-name>
			<param-value>20</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>connectTimeout</param-name>
			<param-value>2000</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>readTimeout</param-name>
			<param-value>5000</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>enableHallmarkProtection</param-name>
			<param-value>true</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>pushThreshold</param-name>
			<param-value>0</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>pullThreshold</param-name>
			<param-value>0</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>allowedUserHosts</param-name>
			<param-value>127.0.0.1; localhost; 0:0:0:0:0:0:0:1;</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>allowedBotHosts</param-name>
			<param-value>127.0.0.1; localhost; 0:0:0:0:0:0:0:1;</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>blacklistingPeriod</param-name>
			<param-value>300000</param-value>
		</init-param>

		<init-param>
			<param-name>communicationLoggingMask</param-name>
			<param-value>0</param-value>
		</init-param>

	</servlet>
	<servlet-mapping>
		<servlet-name>Nxt</servlet-name>
		<url-pattern>/nxt</url-pattern>
	</servlet-mapping>

	<filter>
		<filter-name>DoSFilter</filter-name>
		<filter-class>org.eclipse.jetty.servlets.DoSFilter</filter-class>
		<init-param>
			<param-name>maxRequestsPerSec</param-name>
			<param-value>3000</param-value>
		</init-param>
		<init-param>
			<param-name>delayMs</param-name>
			<param-value>1000</param-value>
		</init-param>
		<init-param>
			<param-name>trackSessions</param-name>
			<param-value>false</param-value>
		</init-param>
		<async-supported>true</async-supported>
	</filter>
	
	<filter-mapping>
		<filter-name>DoSFilter</filter-name>
		<url-pattern>/*</url-pattern>
	</filter-mapping>
</web-app>