Translations:Account Control/3/ca

From Nxt Wiki
Jump to: navigation, search

Aquestes característiques presenten algunes funcios interessants en l'ús del compte:

  • Etiquetar un compte com a compte "d'estalvis", sense capacitat d'enviar Nxt
  • Utilitzar un compte bloquejat com un compte "escrow"
  • Limitació de la capacitat de transferir actius des d'un compte
  • Establiment d'un "límit de despesa" en un compte, per exemple, 100Nxt/dia