Translations:Account Control/1/ca

From Nxt Wiki
Jump to: navigation, search

Descripció

El control de comptes implementarà una sèrie de mètodes per a l'aplicació de límits i controls sobre els comptes NXT. Les característiques inclouen:

  • Establir un bloqueig en un compte per prohibir qualsevol transacció de sortida
  • La definició d'un conjunt de regles per al desbloqueig del compte