Monetary System (Грошова Система)

From Nxt Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Monetary System and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎русский • ‎українська

1 Вступ

Функції Nxt Monetary System це спеціальний клас активів валюта, захищені мережею Nxt і blockchain. Віртуальні валюти з множиною властивостей, що настроюються, можуть бути створені в личені хвилини без потреби в спеціалізованих апаратних засобах або існуючій базі користувачів.

Це керівництво описує Monetary System (Грошову систему), активну в головній мережі починаючи з блоку 330,000, працююча із стандартним клієнтом починаючи з Nxt software release 1.4.8. Цей опис базується на основній документації, що знаходиться тут. Приклади використання дивитеся в розділі Nxt Client Interface.

2 Зміст

3 Меню Monetary System

Грошова Система доступна при кліці на пункті Monetary System в лівій панелі області меню Призначеного для користувача інтерфейсу Nxt, при цьому з'являться пункти підміню:

MS menu.pngMonetary System: Цей елемент надає доступ до основних функцій, "розгортаючи" підміню і показує сторінку Пункт Обміну (Exchange Booth), де валюти можуть бути продаватися і купуватися.
Currencies: Цей елемент виводить на екран список усіх валют і їх властивостей як показано на екрані Усi Валюти.
Exchange History: Цей елемент відображає список завершених операцій обміну (торгівлі), пов'язані з активним аккаунтом.
Issue Currency: Цей елемент відкриває форму для випуску або перевидання валюти, як описано в розділі Випуск валюти.3.1 All Currencies Screen

MS currencies.png
 • Список валют в порядку їх випуску (найновіші відображаються першими).
 • Список валют може бути відфільтрований згідно введеного пошукового рядка Коду/Назви в полі Search Currencies вгорі. Пошуковий рядок не чутливий до регістра, і може включати спецсимволи * і ?.
 • Натиснення на коді валюти в колонці Code відкриває спливаюче вікно з детальною інформацією про вибрану валюту.
 • Символи відображаються в стовпці Type показують Тип Валюти.
 • Поточний Об'єм (Current Supply) - загальна кількість валюти на даний момент. Це значення буде зменшується якщо це reservable валюта і вона буде проситися. У разі коли це mintable валюта, значення з часом буде збільшується, коли ця валюта буде чеканиться.
 • Максимальний Об'єм (Max Supply) вказує повній об'єм випущеною non - mintable валюти або максимальний об'єм валюти, який може бути досягнутий при карбуванні (minting).
 • Натиснення на кнопку Echange, що підсвічується, в колонці Actions відкриє екран Пункту Обміну, а при натисненні кнопки Reserve з'явиться спливаюче вікно reserve валюти.
 • Натиснення на My Currencies в правому верхньому кутку, залишить в списку тільки ті валюти, якими володіє активний аккаунт, як показано на екрані Мої Валюти.

3.2 My Currencies Screen

MS my currencies.png

4 Випуск валюти

Для випуску або перевипуску валюти, натисніть Issue Currency в Меню. З'явиться форма:

MS issue.png

Ця форма введення даних містить декілька підказок (стають доступні при натисненні на зелені знаки питань), але деякі обмеження полів маються на увазі і пояснюються тільки через повідомлення про помилки, які з'являються вверху форми, коли ви вводите неправильні дані. Щоб мінімізувати помилки, наслідуйте ці рекомендації:

CURRENCY NAME : Назва має бути унікальною, завдовжки від трьох до десяти символів, і довше чим код валюти.

CURRENCY CODE : Код валюти має бути унікальним і містити від трьох до п'яти букв у верхньому регістрі.

TYPE: Перевірте потрібну комбінацію типів валют, з урахуванням цих обмежень: Reservable потрібно exchangeable і/або claimable, так само як controllable; але mintable потрібно exchangeable. Claimable потрібно reservable, не-mintable і нульовий початковий об'єм. Зверніться до розділу Типи Валют нижчі, для детальнішого вивчення.

TOTAL SUPPLY : Загальний об'єм повинен дорівнювати початковому об'єму, якщо валюта не являється mintable або reservable. Якщо валюта має тип mintable, загальний об'єм повинен відповідати максимальному об'єму, який може бути досягнутий шляхом карбування. Для валюти типу reservable загальний об'єм валюти встановлюється при випуску у відповідності об'єму резерву (вводиться як UNITS TO RESERVE у формі створення Reservable валюти) і має бути більший, ніж початковий об'єм.

INITIAL SUPPLY : Початковий об'єм валюти. Об'єм mintable валюти збільшується за допомогою процесу карбування; початковий об'єм (якщо такий є) зберігається у емітента. У reservable валюти початковий об'єм (якщо такий є) зберігається у емітента; але початковий об'єм claimable reservable валюти має дорівнювати нулю.

DECIMALS: Допустима кількість знаків після коми, може бути від нуля до восьми, але, щоб уникнути помилок округлення в розрахунках курсів валют, рекомендується використати не більше чотирьох знаків після коми.

ISSUANCE HEIGHT : Висота блоку випуску валюти. Цей параметр відноситься тільки до reservable валют, і має бути більший, ніж поточна висота blockchain.

FEE: Комісія. За умовчанням розмір комісії складає 25.000 NXT для трех-символьных кодів валюти. 1.000 NXT для четырех-символьного коду і 40 NXT для пяти-символьного коду.

4.1 Типи валют

Нижче приведені додаткові відомості про шість типів валют :

Увага: точного, дослівного перекладу назв типів валют на українську мову немає, по можливості до них будуть дані максимально можливо наближені переклади. Надалі, щоб не допустити неоднозначності і плутанину, в описі використовуватимуться оригінальні, англійські назви.

4.1.1 Exchangeable

Exchangeable (обмінювані) валюти можуть продаватися за NXT на Торговому Майданчику в Nxt клієнтові, процес обміну відрізняється від Asset Exchange. Власник валюти може опублікувати комбіновані пари купівля/продаж з обмеженням по висоті блоку (до якого ця пара буде доступна) і лімітами по кількості. Для одного аккаунта можлива публікація тільки однієї пари водночас (тобто не можна опублікувати відразу 2 пари для однієї валюти). Запит на купівлю або продаж валюти може подати будь-який користувач. Ці запити обміну будуть виконані негайно (повністю або частково) або не будуть виконані, якщо не будуть знайдені відповідні пропозиції.

4.1.2 Controllable

Контрольована або керована валюта, може бути передана тільки в або від аккаунта який її випустив, і якщо вона також exchangeable, то тільки той аккаунт, що випустив її може публікувати пропозиції по її обміну.

4.1.3 Reservable

"Резервована" або "відкладена" валюта. Якщо вибраний тип Reservable, з'являються 2 додаткові поля:

MS reserve.png

UNITS TO RESERVE : Ця загальна кількість одиниць резервованої валюти, об'єм резерву (reserve supply). Ця кількість стане загальним об'ємом валюти, коли висота випуску буде досягнута, і валюта буде випущена, за умови що мінімальна сума буде досягнута на той час. Отже цей показник повинен дорівнювати TOTAL SUPPLY і бути більше, ніж INITIAL SUPPLY.

MINIMUM AMOUNT OF NXT PER WHOLE UNIT NEEDED TO ACTIVATE CURRENCY : Для пропонованої валюти з кодом COIN, це мінімальна сума в NXT за COIN, яка повинна забезпечити цю валюту. Наприклад, якщо резервний запас встановлений в 1000 COIN, і мінімальна сума за зарезервовану одиницю 0.2, то як мінімум сумарно 200 NXT мають бути зібрані спонсорами і забезпечувати валюту COIN перед заданою висотою випуску. Якщо ця мінімальна умова своєчасно задоволена або перевищена, кожен спонсор стає засновником і отримує частину різниці між первинним об'ємом і об'ємом резерву (тепер загальна кількість) валюти COIN. Якщо необхідний мінімум забезпечення не буде своєчасно зібраний, то валюта буде видалена, і увесь зарезервований об'єм NXT буде повернений спонсорам. Якщо необхідний мінімум досягнутий або перевищений, усе NXT, що забезпечують, будуть заблоковані доки не зажадаються якщо це claimable валюта, в іншому випадку будуть передані емітенту.

4.1.4 Claimable

Прошені валюти - це такі reserveable валюти, які дозволяють заблокувати резерви в NXT, які забезпечуватимуть цю валюту, і які можуть бути зажадалися за запитом. Це означає, що утримувач прошеної (Claimable) валюти може обміняти його у будь-який час, за запитом, на заблоковані NXT, які забезпечують цю валюту, при цьому буде зменшено значення Current Supply (Поточний об'єм), для цієї валюти, показаний на сторінці Усі валюти.

4.1.5 Mintable

Валюта, що добувається, - тобто валюта яка може "куватися"/"майниться" будь-яким користувачем. Якщо вибраний тип Mintable, з'являються три нові додаткові поля:

MS mint.png

MINIMUM DIFFICULTY : Мінімальна складність (мінімум 1).

MAXIMUM DIFFICULTY : Максимальна складність (максимум 255 і більше ніж мінімальна).

ALGORITHM: Алгоритм хешування який використовуватиметься. Можна вибрати будь-який з пропонованих : SHA256, SHA3, Scrypt, або Keccak25.

 • Mintable валюти випускаються із заданим первинним об'ємом відповідним INITIAL SUPPLY який може збільшуватися н протязі тривалого часу, поки не досягне повного об'єму, заданого в TOTAL SUPPLY; таким чином TOTAL SUPPLY в даному випадку краще називати MAXIMUM SUPPLY (максимальний об'єм).
 • Об'єм валюти збільшується за допомогою процесу minting (карбування), і регулюється вказаними вище параметрами. При карбуванні не потрібнi окремі механізми захисту валюти, як при mining (майнинге) інших криптовалют, таких як bitcoin; валюта вже захищена Nxt blockchain і мережею.

4.1.6 Non-Shuffleable

Не змішувані, або не перемішувані монети. Валюти Non-Shuffleable не братимуть участь в перемішуванні монет (функція анонімності), коли це стане доступним в майбутньому. За умовчанням валюти братимуть участь в змішуванні.

5 Видалення валюти

Валюта може бути видалена тільки тоді, коли увесь випущений об'єм належить одному аккаунту, і тільки за допомогою API запиту Видалення Валюти. Проте, та валюта, яка може бути видалена, також може бути перевыпущена з іншими властивостями використовуючи Випуск Валюти.

6 Передача валюти

Щоб передати деяку кількість валюти іншому аккаунту, натисніть на посилання Transfer на екрані Мої валюти. Чи, перейдіть на сторінку Exchange Booth (Пункту Обміну) для валюти і натисніть там на посилання Transfer. З'явиться спливаюча форма Transfer Currency:

MS transfer.png

Recipient: Одержувач. У цьому полі введіть ID аккаунта одержувача.

Units: Кількість одиниць валюти. У цьому полі вкажіть кількість одиниць валюти для передачі, але не більше ніж Currency units available.

7 Обмін Exchangeable валют

Процес обміну валюти відбувається в Exchange Booth (Пункт Обміну), який з'являється, коли в розділі Monetary System ви натиснули на Меню, або посилання Exchange (Обмін) на екрані Валюти:

MS exchange booth.png
 • Натисніть на посилання Offer вгорі, щоб опублікувати пропозицію пари купівля/продаж. Детальнішу інформацію можна отримати в розділі Публікація пропозицій про обмін. Опубліковані пари пропозицій відображаються в середньому ряду, в порядку найбільш вигідного курсу.
 • Натисніть на зелений блок, щоб створити запит на купівлю пропонованої валюти за NXT. Відкриті пропозиції з продажу валюти за NXT відображаються трохи нижче. Детальнішу інформацію можна отримати в розділі Подання запиту обміну.
 • Натисніть на червоний блок, щоб створити запит на продаж валюти за NXT. Відкриті пропозиції по купівлі валюти за NXT відображаються трохи нижче. Детальнішу інформацію можна отримати в розділі Подання запиту обміну.
 • Запити обміну від активного аккаунта, на купівлю або продаж пропонованої валюти перераховані трохи нижче ліворуч, найновіші розташовані з верху. Якщо запит виділений курсивом, це означає що він знаходиться в стані підтвердження угоди. Як тільки цей запит буде підтверджений (включений у блок), він виконується на основі доступних пропозицій на даний момент. Усі не виділені курсивом запити були вже оброблені, а можливо проігноровані, якщо не були знайдені відповідні пропозиції. Старі пропозиції продовжують відображатися доки не опустяться в самий низ списку, але вони не будуть оброблені повторно, навіть якщо з'явиться нова відповідна пропозиція.
 • Виконані запити обміну (угоди) від усіх аккаунтів перераховані в нижній правій області, найбільш нові розташовані у вверху списку. Натисніть на My Exchanges (Мої Обміни), щоб відобразити угоди пов'язані тільки з вашим аккаунтом. Це скорочений список; старіші угоди розташовуються нижче. Щоб побачити повний список ваших угод натисніть Exhcange History (Історія Обмінів) в Меню

7.1 Публікація пропозицій обміну

При натисненні кнопки Offer на екрані Exchange Booth (Пункт Обміну), або на екрані Мої валюти, з'явиться спливаюче вікно для публікації пропозиції про обмін:

MS offer.png

Buy units (Initial) : Первинна кількість валюти пропонованої для купівлі.

Buy units (Limit) : Максимальна кількість валюти для купівлі.

Buy Rate per unit: Курс обміну, пропонований для купівлі валюти (у NXT за одиницю валюти).

Sell units (Initial) : Первинна кількість валюти пропонованої до продажу.

Sell units (Limit) : Максимальна кількість валюти для продажу.

Sell Rate per unit: Курс обміну пропонованої для продажу валюти (у NXT за одиницю валюти).

Expiration Height : Висота блоку, до якого пропозиція діятиме; має бути більше ніж поточна висота.

 • Кожного разу, коли запит обміну виконується відносно пропозиції, відповідні ліміти зменшується на суму здійсненого обміну (торгівлі).
 • Після публікації пари пропозицій, вона зберігатиметься до тих пір, поки не буде досягнута висота блоку актуальності цієї пропозиції, або доки обидва ліміти не стануть нульовими. Якщо один ліміт стає рівним нулю раніше чим другий, то ця половина пари пропозиції знімається.
 • Суми пропозицій можуть зменшуватися або збільшуватися по відношенню до їх початкових значень; вони зменшуються при виконанні обмін запит обміну, але вони збільшуються, коли виконується запит обміну протилежного типу, якщо ліміти дозволяють.
 • Один аккаунт може опублікувати тільки одну активну пропозицію; нові пропозиції замінюватимуть існуючі пропозиції цього аккаунта.

7.2 Подання запиту обміну

Форма подання запиту обміну з'явиться, коли ви натиснете на зелений і червоний блок в Exchange Booth (Пункті Обміну):

MS request.png

Зелена форма запиту купівлі має такі ж поля як і поля на червоній формі запиту на продаж. Відмінність тільки у напрямі обміну (торгівлі).

Units: сума валюти для обміну. При продажі, цим значенням задається межа обміну а не Total (загальна кількість), це означає, що не буде перевищений межа вказана в Units, але Total (загальна кількість) може бути перевищений.

Rate: найменший прийнятний (для того, що просить) курс обміну (у NXT за одиницю валюти) обов'язковий для заповнення. Запит виконуватиметься при вигіднішому курсі, якщо це можливо.

Total: Сума NXT для обміну. Це поле тільки для читання і автоматично обчислюється як Units * Rate. При купівлі, це значення встановлює обмінну межу, а не Units, це означає, що Total не буде перевищений, але Units може бути перевищені.

Fee: Мінімальна комісія за запит складає 1 NXT.

 • Запит обміну буде поданий, коли буде натиснута синя кнопка Exchange, але не буде виконан, поки не буде підтверджений (буде доданий у блок). Після підтвердження запиту, він буде негайно виконаний (повністю або частково), якщо відповідні пропозиції будуть знайдені, інакше він постійно ігноруватиметься.

7.3 Приклад обміну

7.3.1 Пропозиція

Заповніть форму пропозиції таким чином:

 • Buy units (Initial) : 5
 • Buy units (Limit) : 10
 • Buy Rate per unit: 1
 • Sell units (Initial) : 10
 • Sell units (Limit) : 20
 • Sell Rate per unit: 2

Після того, як пропозиція буде підтверджена в blockchain, екран Exchange Booth (Пункту Обміну) відобразить:

MS example offer.png

7.3.2 Запит на Купівлю

Заповніть зелену форму запиту купівлі таким чином:

 • Units: 20
 • Rate: 3

Коли запит знаходитиметься в стані очікування угоди в Exchange Booth (Пункті Обміну) на екрані відобразиться:

MS example request pending.png

 • Поки запит знаходиться в стані очікування угоди, він відображатиметься курсивом.

Після того, як запит буде підтверджений в blockchain, екран Exchange Booth (Пункту Обміну) відобразить:

MS example request confirmed.png

 • Units, Rate і Total колонки в розділах "Exchange Requests" (Запити на Обмін) і Executed Exchanges (Виконані Обміни) є тими ж одиницями як на формі запиту. Units вказують суму обмінюваної валюти, Rate є курсом обміну в NXT, за одиницю валюти, а Total є загальною сумою обміну в NXT, яка дорівнює Units * Rate.
 • Прошена сума валюти була більше, ніж сума пропозиції, і пропонований курс був вигіднішим для того, що просить, чим запрошений курс, таким чином, пропонована сума і курс стали прийнятніші, як показано в розділі "Executed Exchanges" (Виконані Обміни).
 • Запит був виконаний відразу після підтвердження, але продовжує відображатися в розділі Exchange Requests. Навіть у випадку якщо запит був виконаний частково, це стає застарілим після виконання; запит не повністю виконаний навіть якщо нова відповідна пропозиція з'явиться в майбутньому.
 • Уся початкова сума валюти запропонована до продажу (10 одиниць) була продана, таким чином половина пари пропозиції була тимчасово знята з продажу.

Але вона знову може з'явитися, якщо об'єм валюти для продажу буде поповнений запитом обміну, і продовжиться процес виконання запитів купівлі. До 10 одиниць можуть бути продані таким чином, тому що ліміт продажу тепер складає 10 одиниць, зменшившись до цього рівня з 20 одиниць.

 • Сума валюти в пропозиції купівлі збільшиться з початкових 5 одиниць до 10 одиниць, це ліміт купівлі. Сума збільшилася б до 15, якщо ліміт купівлі дорівнював 15 або більше, із-за цих 10 проданих одиниць. Таким чином Exchange Booth (Пункт Обміну) дозволяє тому хто зробив цю пропозицію мати можливість автоматично поповнювати об'єм валюти, що продавалася.
 • Натиснення на мітку часу в розділі Exchange Requests (Запити на Обмін) відкриває спливаюче вікно, що показує усі виконані обміни за запитом; натиснення на мітці часу будь-якого з вказаних виконаний

7.3.3 Запит Продажу

Заповніть червону форму запиту продажу як зазначено нижче:

 • Units: 20
 • Rate: 0.5

Після того, як запит буде підтверджений в blockchain, екран Exchange Booth (Пункту Обміну) відобразить:

MS example sell request.png

 • Прошена сума валюти була більше, ніж сума пропозиції, і пропонований курс був вигіднішим для того, що просить, чим запрошений курс, таким чином, пропонована сума і курс стали прийнятніші, як показано в розділі "Executed Exchanges" (Виконані Обміни).
 • Увесь об'єм валюти запиту купівлі (10 одиниць) був куплений, таким чином, половина пари пропозиції була тимчасово знята з продажу, тому що ліміт купівлі став нулем.
 • Сума валюти в пропозиції продажу збільшилася з 0 одиниць до 10 одиниць, досягнувши ліміту продажу; куплені одиниці поповнили об'єм валюти і таким чином, половина пари пропозиції знову з'явилася.
 • Зверніть увагу, що покупець і продавець є одним і тим же аккаунтом. Грошова система допускає це, але при цьому стягує комісію, при тому, що ніяка валюта або NXT фактично не були обмінені. Це - метод для того, щоб ефективно зняти пропозицію, перш ніж воно витече.

8 Резервування Reservable Валюти

Спливаюча форма введення даних для резервування валюти з'явиться після того, як ви натиснете кнопку Reserve на екрані Валюти:

MS reserve currency.png

Amount of NXT per currency unit: Це значення помножене на суму 'Reserve Supply, визначає суму NXT, якою забезпечена валюта, обозначеную як Amount of NXT reserved.

 • Якщо введена сума NXT за одиницю валюти буде 1.5, і резервний об'єм дорівнює 100, то 150 NXT забезпечуватимуть валюту. Це буде показано як Amount of NXT reserved на формі, якщо клацнути на це поле, яке є полем тільки для читання.
 • Мінімальна сума NXT за одиницю валюти, яка сумарно має бути забезпечена усіма спонсорами валюти, щоб активувати (випустити) валюту, показана як Activation Per Unit Reserve. Ця значення було вказане як MINIMUM AMOUNT OF NXT PER WHOLE UNIT NEEDED TO ACTIVATE CURRENCY на формі випуску валюти. Сумарна кількість NXT, яка має бути зібрана, є твором цього значення і Reserve Supply.
 • Кількість NXT на одиницю валюти вже забезпечене іншими спонсорами відображається як Current Per Unit Reserve. Відповідна сума NXT, вже зарезервована, є цією вартістю, помноженою на Reserve Supply.
 • В даному прикладі, сумарно 200 NXT, мають бути зібрані усіма спонсорами, щоб активувати (випустити) валюту. 100 NXT вже зібрано; ще вимагається принаймні 100 NXT. Якщо буде зібрано ще 150 NXT, мінімум буде досягнутий (і перевищений), і валюта буде випущена досягши висоти випуску.

8.1 Засновники

Усі заяви зобов'язань можуть бути проглянуті в спливаючому вікні Currency Founders, яке відкривається при натисненні на код валюти на коді валюти у вікні Усі Валюти, потім необхідно натиснути на Click here to view this currency's Founders. Якщо мінімальна сумарна запорука буде досягнута до висоти блоку випуску, то учасники ті, що внесли заставу стануть засновниками валюти. В даному прикладі є присутніми два учасники що внесли заставу:

MS founder.png

 • Колонка Amount Reserved показує суму NXT, внесених кожним спонсором, яка після активації (випуску) стає резервом в NXT, що забезпечує валюту. Це значення обчислюється множенням значення колонки Reserve Units (іноді називається Reserve Supply) на значення колонки Amount per Unit.
 • Колонка Founders Units показує частину валюти Reserve Supply, яка буде розподілена серед спонсорів валюти після активації (випуску) пропорційно Amount Reserved
 • Колонка Percent of Minimum показує, який відсоток кожен спонсор вніс для забезпечення мінімальної резервної вимоги. Якщо загальна кількість досягне 100%, то валюта буде активована (випущена) досягши висоти блоку випуску. В даному прикладі загальна кількість вже перевищила 100% і таким чином, валюта буде активована (випущена) через 5 блоків після цього моменту.
 • Якби мінімальна резервна вимога не була виконана своєчасно, валюта була б видалена, і усі внески спонсорів були б повернені. Якщо необхідний мінімум досягнутий або перевищений, усе NXT, що забезпечують, будуть заблоковані доки не зажадаються якщо це claimable валюта, в іншому випадку будуть передані емітенту
 • Якщо валюта активована (випущена), таблиця Засновників заморожується, стаючи незмінним записом, і Reserve Supply стає загальним об'ємом валюти.

9 Запит Claimable Валюти

Для того, щоб викликати форму запиту валюти, необхідно натиснути на кнопку Claim на екрані Мої валюти:

MS claim.png

Number of units: (Число одиниць) число одиниць валюти, які можуть зажадатися, в кількості до заданого максимуму Number of units to claim (Число одиниць для затребування), суми валюти, яким володіє активний аккаунт.

 • Claim rate (Курс запиту, в NXT за одиницю валюти) помножений на задане Number of units (Кількість одиниць) є сумою NXT, яку розблокують і передадуть утримувачеві валюти.
 • В даному прикладі, якщо зажадалася максимальна кількість 80 одиниць, 40 NXT будуть передані поточному аккаунту, зменшуючи значення Current Supply (Поточний Об'єм), що відображається на екрані Усі Валюти, на 80 одиниць.

10 Карбування Mintable Валют

Інтерфейс клієнта Nxt не забезпечуе механізм карбування. Для Карбування потрібно окремий інструмент, який використовує наступні NXT API запити :

 • Get Minting Target повертає цільовий хеш; в даному випадку необхідно знайти такий, що б його хэш був менше, ніж цільовий хэш. Трудність розрахунку, в даному випадку збільшується у міру збільшення запасу валюти, відповідно до MINIMUM і MAXIMUM властивостями DIFFICULTY (складнощі) заданих у формі Випуск Валюти. Алгоритм хешування, в даному випадку, застосовується той, який був вказаний в параметрі ALGORITHM в тій же самій формі.
 • Карбування Валюти є, в даному випадку, обчисленнями в обмін на валюту, що нещодавно карбує, збільшуючи значення Current Supply (Поточний Об'єм), що відображається на екрані Усі Валюти.

Карбуванням займається окремий інструмент, який використовує API, це Java Mint Worker Utility, який входить до складу Nxt Software. У своєму нинішньому вигляді, він може використати для обчислення хешей тільки процесор. Очікується, що в найближчому майбутньому він буде розширений, для підтримки роботи з графічними процесорами (GPU) і ASIC-ами.